Items filtered by date: Saturday, 04 July 2020

Inihayag ng Gobiyerno ng NSW ang bagong kaloob na nagkakahalaga ng $10,000 para sa mga nag-eeksport na negosyong naapektuhan ng COVID-19.
Kuwalipikado ka ba para rito?
Alamin dito at samantalahin na ang mga libreng materyales na pangnegosyong magagamit ninyo at partikular na para sa industriya mo mula sa Business Australia.

https://bit.ly/BusAusFilipino

 

Ikaw ba ay isang nag-eeksport na nais muling masimulan ang kalakalan mo pagkatapos ng COVID-19?
Alam mo ba na nagbibigay ang Gobiyerno ng NSW ng 1,000 x $10,000 Pantulong na Kaloob sa Pag-eeksport upang matulungan ang mga nag-eeksport sa marketing, e-commerce, at pakikilahok sa mga internasyonal na pangkalakalang eksibisiyon?
Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon https://bit.ly/BusAusFilipino

Nais mo bang mabawasan ang buwis na dapat bayaran ng negosyo mo?
Upang matulungan ang mga negosyo na makabangon mula sa COVID19, tinutulungan ng Pederal na Gobiyerno ang mga negosyo na mabawasan ang kanilang mga buwis sa pamamagitan ng pagtataas ng halaga ng maaaring magamit na depresiyasyon ng asset sa mga muwebles sa opisina, mga kagamitan ng mga manggagawa, at hardware at software ng kompyuter.
Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagong patakaran.
https://bit.ly/BusAusFilipino

Narinig mo na ba ang tungkol sa Homebuilder?
Isa itong Programa ng Pederal na Gobiyerno na nagkakahalaga ng $688 milyon upang matulungan ang industriya ng pagtatayo ng mga gusali na makabangon mula sa COVID-19 sa pamamagitan ng pag-aalok ng libreng kaloob na nagkakahalaga ng $25,000 upang mapondohan ang mga renobasyon ng mga nagmamay-ari ng bahay o mga unang beses pa lamang bumili ng bahay sa Australya.
Mag-click dito para sa higit pang mga detalye at upang makita kung kuwalipikado ka para rito. https://bit.ly/BusAusFilipino

Published in Business
Saturday, 04 July 2020 02:21

BUSINESS AUSTRALIA

May mga bagong alituntunin na itinatag may kaugnayan sa JobKeeper at taunang bakasyon, at naging sanhi ito ng pagtatalo sa pagitan ng mga amo at empleyado.
Alamin ang mga detalye dito at samantalahin ang libreng sanggunian ng negosyo na makukuha mo, partikular sa iyong industriya mula sa Business Australia.

https://bit.ly/BusAusFilipino

Nagsisimula ng bagong negosyo pagkatapos ng Coronavirus? Napakahalaga ng tamang pagsasaayos ng iyong negosyo, ikaw man ay solong negosyante, limitadong kompanya o mayroong kasosyo. Mag-click dito para sa mga tip kabilang ang pagpaparehistro ng pangalan ng iyong negosyo, mga alituntunin sa pakikipag-ugnayan at ang kahalagahan ng nasusulat na mga kasunduan.
https://bit.ly/BusAusFilipino

Nalilito ka ba tungkol sa mga karapatan ng mga empleyado mo sa taunang bakasyon sa ilalim ng JobKeeper? Basahin ang mga pagbabago sa Fair Work Act kabilang ang kakayahan ng mga Negosyo na hilingin sa mga empleyado na kunin ang bayád na bakasyon at karagdagang taunang bakasyon sa kalahating bayad.
https://bit.ly/BusAusFilipino

 

Bilang resulta ng Coronavirus, alam mo ba na maaaring humiling ang negosyo mo mula sa iyong Council o Water Authority na bawasan o ipagpaliban ang iyong mga bayarin sa tubig? Sumali bilang libreng miyembro sa Business Australia para ma-download ang isang pamantayang liham na pwede mong kopyahin para gumawa ng kahilingan.

https://bit.ly/BusAusFilipino

Published in Business

Archive