Judges 16:28-30 Judges 16:28-30

Gospelipino

by REY MANALOTO

 

 

O Tukso Layuan Mo Ako 

JUDGES 16:28-30

 

28 Dios, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin mo ako, at idinadalangin ko sa iyong palakasin mo ako, na minsan na lamang, Oh Dios, upang maiganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking dalawang mata. 

 

29 At si Samson ay pumigil sa dalawang gitnang haligi na pumipigil ng bahay, at isinuhay sa mga yaon, ang isa sa kaniyang kanang kamay, at ang isa’y sa kaniyang kaliwa. 

 

30 At sinabi ni Samson, Mamatay nawa akong kasama ng mga Filisteo, At iniubos niya ang kaniyang buong lakas; at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo, at sa buong bayan na nandoon sa loob. Sa gayo’y ang nangamatay na kaniyang pinatay sa kaniyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kaniyang kabuhayan.

 

Kung magmamahal ka sa isang tao sigurado ko ang unang katangian na hahanapin mo ay maganda o gwapo . Hindi mo siguro alam kung ano ang God’s will at ang pagkakaiba ng love sa lust. Alam mo ba ang pagmamahal ay isa ring sakripisyo at nangangailangan ng tunay na pag intindi sa pangangailangan.

 

Si Delilah ay mapilit na nagtatanong kay Samson kung ano ang sikreto ng kanyang pambihirang lakas hanggang siya ay sumuko sa pambubuwisit at pang uuto ni Delilah na naging dahilan ng pagsuway sa Dios ni Samson. Kayat huwag magpapadala sa kagandahan, pang-uuto at tamis ng mga salita para ikaw maakit.

 

Sa bagong tipan ay hindi naisulat ang kabiguan at mga gawa ng pambihirang lakas ni Samson. Sa Hebrews chapter 11 nailagay ang pangalan ni Samson sa “Hall of Faith”, dahil sa mga taong may pananampalataya nasakop ang kaharian, namahala ng hustisya, at nakamit ang pangako...ang kahinaan ay naging kalakasan” Ang mga ito ay nagpapatunay na ginagamit ng Dios ang mga taong may pananampalataya kahit na may depekto ang kanilang pamumuhay. 

 

Noong naghahari sa Israel ang mapang-api at mabagsik na mga Pilistino. May isang tao na ang pangalan ay Samson na pinalaki sa grasya ng Dios at lumaki ng may kakaibang lakas. Bigo ang mga pilistino sa kanilang pagtangka na kontrolin siya. Subalit minsang taratuhin siya ng kanyang biyenang lalaki ng masama na isang pilistino din. Nagalit at naghiganti si Samson at hinuli niya ang 300 foxes pinaris paris niya ito at tinalian ang mga ito ng mga sulo sa kanilang buntot at pinakawalan papunta sa bukirin ng mga pilistino at sanhi ng pagkasunog ng kanilang pananim. Kayat gumanti at nakipaglaban ang mga pilistino kay Samson at napatay niya ang 1,000 na pilistino gamit niya ang sariwang panga ng asno. Subalit nauhaw siya at pagod na pagod sa pakikipaglaban at nanalangin sa Dios, biglang may isang misteryosong tubig na umagos sa lupa (Judges 15:1-20).

 

Halos mawalan ng pagasa ang mga pilistino sa pakikipaglaban kay Samson, hindi rin nila malaman ang misteryosong pinanggagalingan ng pambihirang lakas niya na mula sa mahabang buhok at panata niya sa Dios. Sa bandang huli inalok ng mga Pilistino ang masama at mapanuksong babae na si Delilah ng 1,100 pieces of silver kung madidiskubre niya ang sikreto ni Samson. at nalaman nga ni Delilah ang kanyang kahinaan. Sinabi ni Samson kay Delilah na namanata sa Dios ang kanyang mga magulang na hindi puputulin ang kanyang mahabang buhok. Kayat habang natutulog si Samson , inutusan ni Delilah ang isa sa mga pilistino upang putulin ang buhok ni Samson at doon nawalan siya ng lakas. Nagising si Samson na nasa paligid na niya ang mga kalaban at wala na siyang magawa dahil sa kanyang kahinaan . Sa galit na mga pilistino ay binulag siya at dinala siya sa gilingan upang doon magtrabaho. 

 

Huli na lamang nalaman ng mga kalaban ni Samson na muling tumubo ang kanyang buhok at nagbalik ang kanyang lakas. Ng kanilang iparada ang kanilang mga bihag sa harapan ng maraming tao sa loob ng templo. Sa pagkakataong ito naghiganti si Samson sa pamamagitan ng pagtumba sa mga poste ng gusali at ito’y nangatumba at bumagsak nga ang templo, nalibing ang kanyang mga kaaway at ganoon din si Samson. Sa kanyang pagpapakamatay maraming Philisteo ang nasawi kumpara sa bilang na pinatay niya noon. Nalaman ng mga nag bilanggo kay Samson ang sikreto ng kanyang lakas pero hindi nila nalaman ang pinanggalingan ng lakas na iyon. Kundi mula sa kanyang pinaglilingkurang Dios. Basahin ang tungkol kay Samson sa Judges chapter 13-16.

 

Sa pagtatapos - Ang physical strength at spiritual strength ay magkaiba. Importante na manatili sa good physical shape pero mas importante na manatili sa good spiritual shape. Hindi tayo magkakamali kung alam natin ang tama. Ang Salita ng Dios “God’s Word” ang manual ng ating buhay . Hanapin natin ang sagot sa bawat katanungan na makikita lamang sa BIBLIA.

 

Alam dapat ni Samson ang pagsisinungaling ay mali, pero maraming beses siya nagkasala sa pagsisinungaling.

Proverb 12:22

 

“Mga sinungaling na labi ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kaluguran.”Kung meron kang komento o karagdagan ay mag email lamang sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o tumawag sa 0425335016.

Read 2324 times
Login to post comments

Archive