Gospelipino

Paano kung wala ka Hesus

by REY MANALOTO

 

p27-thoughts-reymanaloto-Job 42 5

 

Dalawa sa mahal ko sa buhay sa Pilipinas ang nawala sa loob ng isang buwan lamang ang Lola at ang Tatay ko. Ganun pala ang pakiramdam ng namatayan ng napakalapit sa iyong puso katulad din ng naranasan ng iba. Nagtuturo ako sa bible study at ang pinag aralan namin ang buhay ni Job.

 

Ang taong nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay pero hindi nakuhang itakwil ang Dios. Habang ginagawa ko itong article na ito puno ng kalungkutan ang puso ko dahil di ko pa nakikita bangkay ng tatay ko at ilang araw na lamang ay uuwi ako sa Pilipinas. Pero kahit may lungkot payapa naman ang puso ko.

 

Lalo na’t nakatanggap na ang Tatay ko sa Panginoon noong buhay pa siya. Dinaranas kong ito ay wala sa kalingkingan ng naranasan ni Job sa old testament. Pakaisipin ninyo nawala lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng anak niya ay namatay , tinubuan pa ang buong katawan niya ng pigsa, naiwan ang asawa niyang buhay pero pinapayuhan pa siyang itakwil ang Dios at magpatiwakal, mga kaibigan niya ay nagpaparatang pa sa kanya na may ginawa siyang mali kaya nararapat lang makamit ang kanyang pagdurusa.

 

Isang bagay ang naiwan sa kanya na nakakatulong ay ang basag na paso na ginagamit pangkamot sa makati at nagdurugo niyang mga sugat. Pero si Job ay nagtiwala pa rin sa awa, pag ibig at biyaya ng Dios. Tumanggi siyang itakwil ang Dios na buhay at di man naghinanakit. Madali para sa atin ang maunawaan ang ating pag subok kung may dahilan ang mga ito (explained trouble). Pero sa kaso ni Job na lubos na matapat sa Dios nakakapagtaka na sinapit nya iyon. Naiinis tayo kung tinubuan tayo ng tigyawat (pimple) sa mukha di tayo makapunta sa simbahan o party pero si Job parang napuno ng pigsa katawan niya.

 

Merong aral at mensahe sa buhay ni Job. Hindi ang pagpapala, pagiging masunurin sa kautusan at kasipagan nakikilala ang Dios kundi sa pagsubok sa buhay. Sabi ni Job sa “Narinig kita sa pakikinig ng pakinig; nguni’t ngayo’y nakikita ka ng aking mata,” Job 42:5. Sa nararanasan ko ngayon ay kinakailangan kong magtiwala lalo pa sa ating Panginoon. Masasabi ko ay Purihin ang Panginoon! sa pagsubok na ito.

 

Ikaw kaibigan kung meron kang pagsubok o kung may darating na pagsubok sa iyong buhay ay manalangin ka na ihayag ang buo niya karakter Niya sa paraan na hindi mo pa nalalaman. Tiyak na mananatili siya sa iyo kahit iwan ka ng iyong mga kaibigan o asawa man. Kung meron kang komento o karagdagan ay mag email ka lang sa akin sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Read 1034 times

About Author

Login to post comments

Archive