Latest News

Gospelipino

by REY MANALOTO     O Tukso Layuan Mo Ako  JUDGES 16:28-30   28 Dios, idinadalangin ko sa iyo na alalahanin…

Food for Thought

      by LALAINE LOZANO MALLARY         Change Your Thinking,  Change Your Thoughts   We all…

Poetically Correct...

        by GLORIA GRACE BSE, MA (U.P.), Ph.D.         SPRING CLEAN YOURSELF   Perhaps you…

Popular News

Binisita namin kasama ang grupo ng pilipino Sydney Pastors ang…
WHERE’S YOUR AMOR PROPIO? You were the most powerful being…
PABANGOIInilabas na ang listahan ng kanilang mga kasama,Sa ‘pork barrel…
KATARUNGAN NG DIOS PARA SA MGA TAONG NAAAPIIsang lalaki nagkuwento…

Archive