BUSINESS AUSTRALIA

BUSINESS AUSTRALIA Featured

Alamin kung paano mo mapapalago ang iyong negosyo sa Google, kung bakit mo dapat i-download ang COVIDSAFE App, at kung aling mga bangko ang nandito para tulungan ka sa panahong ito ng pangangailangan sa lingguhang sumaryo ng Business Australia sa mga update sa Coronavirus.

https://bit.ly/CPBAFilipino

Kailangang palaguin nang mabilis ang negosyo para matugunan ang Coronavirus? Mag-click dito para ma-download ang libreng toolkit na ‘Grow with Google’ kabilang ang kung paano i-update ang iyong Google Business Profile, mapansin online, maabot ang bagong mga kostumer sa pamamagitan ng Google Ads at gumawa ng mas mabuting pagpapasiya sa pamamagitan ng Google Analytics. https://bit.ly/CPBAFilipino

Tumulong sa pagpapanatiling ligtas ng iyong komunidad sa pamamagitan ng pagda-download ng COVIDSAFE App ng Pederal na Pamahalaan sa Apple Store o Googleplay. Sumali sa mahigit 2 milyong Australyano na nag-download na ng app. Para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang mga benepisyo at kung paano mag-download, mag-click dito. https://bit.ly/CPBAFilipino

Isa ka bang retailer na nahihirapang makabayad sa iyong renta sa ilalim ng Coronavirus? Alam mo bang pwede kang makiisa sa iba pang may-ari ng tindahan para sama-samang makipagkasundo sa mga may-ari ng inuupahan ninyo? Mag-click dito para sa pinakahuling balita https://bit.ly/CPBAFilipino

Ang Virgin Australia ay may nakapipinsalang utang, walang dumadaloy na pera o kita at may nanganganib na 15,000 trabaho. Mag-click sa ibaba para sa mga aral na maaaring matutunan ng lahat ng lider sa negosyo mula sa pinansiyal na problema ng Virgin, kabilang ang ‘Cash flow is King’, ang pangangailangan sa matitinding hakbang, ang kahalagahan ng epektibong komunikasyon at pagpaplano sa pagiging patuluyan. https://bit.ly/CPBAFilipino
Nahihirapan ba ang iyong negosyo sa daloy ng pera habang naghihintay sa JobKeeper allowance? Namamagitan na ang mga bangko para tumulong sa mga negosyo at hinihimok din nila ang kanilang mga kostumer na humingi ng tulong sa kanila. Mag-click sa ibaba para sa listahan ng dedikadong hotline sa telepono para sa Coronavirus ng mga pangunahing bangko https://bit.ly/CPBAFilipino

(ENGLISH VERSION)
Business Australia have developed more articles to help you and your business navigate through Coronavirus. Learn about how to grow your business on Google, why you should download the COVIDSAFE App and which banks are here to help you out in these times of need with Business Australia’s weekly wrap-up of SME Coronavirus updates.

View in your preferred language here:
Hindi - https://bit.ly/CPBAIndia
Chinese (Simplified) - https://bit.ly/CPBAChina
Filipino (Tagalog) - https://bit.ly/CPBAFilipino
Arabic - https://bit.ly/CPBAArabic
Vietnamese - https://bit.ly/CPBAViet
Korean - https://bit.ly/CPBAKorean

1. Need to grow your business fast to adapt to Coronavirus? Click here to download a free ‘Grow with Google’ toolkit including how to update your Google Business Profile, stand out online, reach new customers with Google Ads and make better decisions with Google Analytics.
2. Help keep your community safe by downloading the Federal Government’s COVIDSAFE App at Apple Store or Googleplay. Join over 2 million Australians to have downloaded the app. For more information including the benefits and how to download click here.

3. Are you a retailer struggling to pay your rent under Coronavirus? Did you know you can join together with other shop owners to collectively bargain with your landlords? Click here for the latest news

4. Virgin Australia Airlines has crippling debt with no cash flow or revenue and 15,000 jobs in the balance. Click below for lessons all business leaders can take from Virgin’s financial troubles including ‘Cash flow is King’, the need for drastic measures, the importance of effective communication and continuity planning.
5. Is your business struggling for cashflow while waiting for the JobKeeper allowance? Banks are stepping in to help businesses and are encouraging their customers to call them for help. Click below for a list of the major bank’s dedicated Coronavirus telephone hotlines

Click through to view more information in your preferred language:
Hindi - https://bit.ly/CPBAIndia
Chinese (Simplified) - https://bit.ly/CPBAChina
Filipino (Tagalog) - https://bit.ly/CPBAFilipino
Arabic - https://bit.ly/CPBAArabic
Vietnamese - https://bit.ly/CPBAViet
Korean - https://bit.ly/CPBAKorean

Read 872 times

About Author

Login to post comments

Archive