KAHIT   KUNTING   PAGTINGIN   SA   MGA    SENYOR                      

Ang mga senyor na Pilipino dito sa Australia ay masasaya silang lahat sa kanilang buhay lalo na pagnagsamasama silang lahat namamasyal sa isang lugar o kaya kapag dumarating ang kanilang pagpupulong o kasayahan ang kanilang samahan gaya 

     ang nakikita natin sa larawan silang lahat ay masisigla at masasaya . Ngunit magkakaiba ang kanilang  kaligayahan na dinmaranas sa buhay ng sarili nilang pamilya. Mayroon nakatira sa bahay ng kanilang mga anak at ang iba naman ay nakabukod sa kanilang

     mga anak at namumuhay ng sarili.

                      Ang nakatira sa kanilang mga anak ay masasaya sila dahil nagkakasundo at kapiling nila ang kanilang mga apo, At ang nakabukod naman sa kanilang pamilya ay masasaya rin sila, yan lang naislamang mamuhay na nagsosolo at magkaroon sila ng sariling

    tahanan kasundo rin nila ang kanilang mga anak at apo, ngunit ang mahalaga sa kanila ay magkaroon sila ng sariling tahanan. Isa pang dahilan kung bakit nais nilang mamuhay ng sarili parang maiwasan ang anumang salita ng kanilang mga anak  at manugangna na hindi

    magandang pakinggan kung hindi na silang kayang tumulong sa gawain sa kanilang bahay dahil sa kanilang katandaan ay mahina na ng kanilang mga katawan. At isa pang dahilan upang hindi mabago ang maganda nilang pagtitinginan ng bawat pamilya, kaya ang 

    ibang mga senyor ay nagdisiyon na lang bumukod sa kanilang pamilya.

                      Sa kanilang pagsosolo sa kanilang bahay ay mayroon silang paboritong kanta para sa kanilang mga anak, ito ang kanilang ina-awit pagsila ay nasa bahay nila, at ang pamagat ay " Kahit Kunting Pagtingin na Nanggagaling sa Inyo" Kaya sa pamamagitan

     ng kulom na ito gusto nilang ipaabot o kaya pakiusap sa kanilang mahal sa buhay lalong-lalo na sa mga ibang anak na masyadong abala sa kanilang mga gawain, na sana pagdating nila sa kanilang  tahanan kahit anong oras ng gabi bago sila matulog kahit isang saglit

     lamang  paki tawagan sana sa kanilang telepono upang  kumustahin ang kanilang mga magulang,  upang alamin ang kanilang kalagayan dahil karamihan ng mga senyor ay  nagkakaedad na sila marami na sa kanila nagkakaroon na mga sakit ng katawan,

     nagala-ala sila sa kanilang pagtulog ay sumpongin ng kanilang sakit at hindi na sila kayang tumawag ng saklolo sa kanilang kapit-bahay o kaya sa kanilang mga anak, sa panahon ng daglian pangangailangan .

                       Gaya kamakailan lamang isa naman kasamahang senyor ng pumanao o namatay na  nag-iisa  sya sa kanyang bahay  bigla sya sinumpog ang ang kanyang sakit at hindi na  siyang nakayang tumawag ng  saklolo o sa kanilang mga kapit-bahay. Nalaman

     na lang ang kanyang kapit-bahay ay patay. at hindi man lamang nakausap ang kanilang mga anak bago namatay. Kaya ito ang paki-usap ng mga senyor sa kanilang ibang mga anak na  sana Kahit Kunting Pagtingin lang sana sa  kanila.

Read 1931 times

About Author

Login to post comments

Archive