USAP- USAPAN

by REY BUCAO SNR.

 

Bahagi ng masayang Christmas Party ng Filipino-Australian Society of the Hunter Valley, Inc. (FASHVI) na ginanap noong ika-15 ng Desiembre 2013 sa bagong Bulwagan ng kanilang Multipurpose Centre sa Boolaroo, NSW.

 

Sa larawan ay ang FASHVI Choral group na umaawit ng mga Christmas “medley” na sinasaliwan sa gitara ni G. Ben Balaba.


Ayon sa mga maraming dumalo, ang kaganapan nang paskong ito ay matagumpay dahil sa mga masasayang bilang ng mga kaaliwan, masasarap na pagkain at lubusang kasiyahan ng mga bata na tumanggap ng mga regalo ni Santa.
Naging panauhin din ang mga pangunahing mga “supporters” ng FASHVI tulad ni G. Greg Piper na miembro ng NSW State Parliament. Maala-ala na dahil sa kanyang mga pagsisikap, ang FASHVI Multipurpose Centre ay nabigyan ng ‘funds’ na kinailangan sa mga “renovations” at mga kasangkapan.

 

Ang FASHVI nang taong 2013, ay maraming mga masasabing “achievements”: tuloy ang paglago ng “membership” at mga matagumpay na proyekto sosyal, cultural at edukasyunal.


Pinaka mahalaga sa mga kawang-gawa ay ang mabilis na pagtugon sa Yolanda Donation Appeal. May dalawang Linggo na ang mga kasapi ay naglikum ng mga donasyon na damit, pagkain at pera upang maipadala sa Pilipinas. Ayon sa report, dalawang ulit ang ginawang “shipments” ng mga ‘relief goods’.


Nang tanungin si Gng. Rebecca Macdonald na siyang matagal nang pangulo ng FASHVI, kung ano ang mga binabalak nila sa taon 2014, sinabi niya na ang mga kaganapan ay naaayon sa kanyang masisipag na komite.
Ang inyo pong komento sa artikulong ito ay ipadala po lamang sa aking Email sa “mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o kaya ipaksil sa aking FB Reynaldo Bucao.

 

Read 2145 times

About Author

Login to post comments

Archive