Mga Tula ng Maubanin ni Emmanuel I. Derectho

 

SA IYO PO, INA NG

LAHAT

     (Para Kay Santa Maria)

I

Sadya ka pong pinagpala sa lahat ng nilalang,

Dahil kayo po ang napili na mula sa inyo ay isilang,

Ang anak ng Diyos ng sangkatauhan,

Ang manunubos ng aming mga nagawang kasalanan.

II

Kinikilala ka po namin bilang ina Niya,

Iginagalang, binibigyan ng pagpapahalaga,

Hindi ka man namin personal na nakita,

Alam naming katauhan mo ay sadyang napakaganda.

III

Lahat ng bagay ay naigawa na ng tula,

Ng mga awit, papuri, ng talumpating mahahaba,

Ikaw pa kayang pinagmulan nitong anak na dakila,

Ng anak na siya rin ang katapusan at simula.

IV

Maihahalintulad ka po sa isang mukhang maamo,

Sa ligaya, sa pag-ibig, sa mapayapang puso,

At sana ay marating namin ang sa amin ay ipinangako,

At makita ka sa tabi Niya, Siya na sa trono ay nakaupo.

V

Munti pa pong bata ay nakilala ka na,

Sa karimlan, putik, ulan ay nakasama ka,

At sa samahang nabuo sa dala mong gayuma,

Nadama naming ikaw, ikaw po ay aming ina.

VI

Tumuloy ka sa gipit sa bahay na maliliit,

Nakita ka sa bundok, puno, sa banging matatarik,

Idinuyan ng alon, ng tahip ng mga dibdib,

Nilakbay ang panahon kasama ng mga awit.

VII

Kahit po nabigyan ka namin ng konti lang na panahon,

Sana ay ipagdasal mo rin kami sa ating Panginoon,

Katulad din ng anak na humihingi ng bendisyon,

Mula sa magulang, matatanda sa anumang pagkakataon.

VIII

Pagpalain nawa tayo ng Poon nating Maykapal,

Para sa tao, kapaligiran, siya na taliwas man o banal,

Ikaw lang po, o, Diyos, na sa lupa ay isinakdal,

Ang kaligtasan ng mga kaluluwang iyong mahal.

                       -wakas-

(Mula sa aklat ng Mga Tula Ng Maubanin ng may akda)

About the picture Block Rosary Group - Enverga St., Mauban, Quezon, Aug. 19, 1968

(The author is the boy seating at the front, 4th from the right)

Read 1743 times

About Author

Login to post comments

Archive