Dalawang importanteng kahilingan ni Hesus kay Pedro

by REY MANALOTO

 

Marami sa mga Pilipino ang mahilig mangisda katunayan hilig ko rin yan. Marami din bumibili ng mga mamahaling gadyet para sa libangan na ito. Alam nyo ba ang mga taong bihasa sa pangingisda sa alon pa lang ng dagat ay nalalaman nila kung may mahuhuli o wala. Isa si Simon na pinangalanang Pedro ni Hesus sa biblia na bihasa sa pangingisda. Unang kahilingan ni Hesus kay Pedro na itulak ng kaunti ang bangka (sinakyan ni Hesus) palayo sa pampang upang makapangaral sa maraming tao


Pagkatapos Niyang mangaral ang pangalawang kahilingan ni Hesus kay Pedro ay pumalaot silang kasama si Hesus upang mangisda.


Ang pangalawang kahilingan ni Hesus ay mas mahirap kaysa sa una pero ang sabi ni Pedro . Luke 5:5 “At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami, at wala kaming nahuli: datapuwa’t sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat.” Makatwiran si Pedro kung siya ay tatanggi kay Hesus.


Sino nga ba ang makakahuli ng marami kung mangingisda sa araw at sino si Hesus na karpintero lamang, ano naman ang alam Niya sa pangingisda. Subalit sumunod pa rin si Pedro sa sinabi ni Hesus. Luke 5 : 6 - 7 “At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda; at nagkampupunit ang kanilang mga lambat; At kinawayan nila ang mga kasamahan sa isang daong upang magsilapit at sila’y tulungan. At sila’y nagsilapit at nangapuno ang dalawang daong, ano pa’t sila’y nagpasimulang lulubog”. Hindi nila inasahan na makakahuli sila ng ganung karaming isda sa talambuhay nila halos mapunit na ang lambat . Alam nyo ang lambat noon ay hindi yari sa nylon iyon ay gawa lamang sa “fiber” na parang abaka na kapag nabababad sa tubig alat ay lumulutong at madaling napupunit. Alam nyo ba ang aral dito? Ang pagpapala ng Diyos ay hindi nalilimitahan ng kakayanan Niyang magbigay sa atin kundi ang kakayanan ng ating lambat sa buhay.

 

Anong ibig sabihin nito, may panganib din sa sobrang kayamanan, baka makalimot ka sa sarili mo at mawalan ka ng kontrol at makalimutan mo ang Dios at sambahin mo na ang salapi. Sa pagsunod sa Panginoong Hesus ay may tagumpay at pagpapala at alam Niya ang ating “load limit” kaya pasalamat ka sa Dios kung iyan lang ang natanggap mong kayamanan, gandang pisikal at talino. Baka kasi mapahamak ka pa kung sobra sobra at maging mitsa pa ng buhay mo na baka makidnap ka o mapariwara ang buhay mo. Doon din nalaman ni Pedro at kanyang mga kasama na makapangyarihan si Hesus at nakilala ni Pedro na siya ay makasalanan. Pinag-utos sa kanila ni Hesus na gagawin silang mangingisda ng tao at hindi na isda. Luke 5 : 10 - 11 “At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon.

 

At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot; mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. At nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat, at nagsisunod sa kaniya.” Lahat tayo ay special sa Panginoon baka ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa gawain Niya. Huwag ka lang magreklamo at matakot dahil kasama ka ni Hesus na magliligtas ng iyong kapwa mula sa kadiliman at maiwasan nila ang patungong impiyerno. Kung meron kang commento o karagdagan ay mag email ka lamang sa akin sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read 1155 times

About Author

Login to post comments

Archive